Pagpasibangud sa NPA nga protektor ni Previndido isa ka daku nga kabutigan!

Published on 2017-06-17

 

Isa ka itom nga propaganda batuk sa NPA kag pagtabon sang ila kainutil sa pagsumpo sa ilegal nga droga. Ini ang sentro nga katuyuan sang 82nd IBPA, PNP-PRO-6 kag PDEA sa ila pagpalapnag sang wala sang basehan nga estorya nga ang notorious nga druglord nga si Richard Prevendido ginatago kuno sang NPA. Wala ini sang kinatuhay sa iban pa nga mga kabutigan nga ginalibod subong sang AFP at PNP para takpan ang ila palpak na kampanyang kontra-druga, nagalala mga kaso sang paglapas sa tawhanon nga kinamatarung, kag pilit nga nga pagpatuman sang layi militar sa iban pa nga bahin sang pungsod gamit ang histerya nga “anti-terror” kag anti-Moro.

Hugot kag mabaskog nga ginakondenar sang Coronacion Chiva “Waling-Waling” Command sang NPA-Panay ang ginpaggwa sa masmidya ni Police Director Tuzon sang Iloilo Police Provincial Office (Iloilo PPO) nga NPA kuno ang nagaprotehir sa bantug nga druglord nga si Richard Prevendido, rason nga wala nila ini gihapon nadakpan.

Malisyuso man si Vener Murga, Commanding Officer sang 82nd IB PA nga magdeklarar nga mahimo ara sa 1st District sang probinsya sang Iloilo ang nasambit nga druglord.

NPA ang pinakamahapos nga dalat-ulan kag balibad sa pagka-inutil kag kapalpakan nila nga dakpon ang nasambit nga druglord nga mismo mga mataas nga opisyal sang PNP ang protektor, kahimbon ang armado nga grupo nga RPA-RBB.

Wala nagainakop ang NPA sa sin-o man kag ano man nga mga sindikato kag mga kriminal! Wala sini ginatugtan nga mangin sanktwaryo ang iya organisasyon kag teritoryo sa sin-o man nga mga sindikato. Ini bangud kontra kag makahalalit ini sa matuod nga interes sang pumuluyo.

Tigaylo, ginalunsar man sang NPA ang kaugalingon nga kontra-druga kag kontra-sindikato nga kampanya halin pa sang una, sa sakup nga teritoryo nga ginahulagan sa Panay. Ginpamatud-an ini sa mga gintigayon na nga kampanya kontra-druga sa Nasidlangan kag Nabagatnan nga Panay. Ini pareho sa pagdis-arma sa guban ni Darwin Celiz sa Cuartero, Capiz, kag pinakaulihi sang mga Longno sa Dumarao nga may ginakaptan nga armas sang mga sindikato; subong man ang pagkabuyagyag sang mga tinawo kag upisyal sang 8ndIB nga imbolbado sa pagbaligya kag paggamit sang makahalalit nga druga. Sustenido man nga ginasulong sang NPA ang kampanya edukasyon sa masa kontra sa makahalalit nga druga.

Gani, sa simple nga pagkahambal, kon wala sang mga kahimbon nga mataas nga opisyal sa AFP, PNP, PDEA kag mga kurap nga pulitiko, madugay na nga nadakpan ining si Prevendido bangud imposible siya nga pahanugutan sang NPA nga makapanago sa kon diin man nga bahin sang base sini.

 

–Julio Montana
Tagpamaba
Coronacion Chiva “Waling-waling” Command
NPA Panay