Pahayag Bahin sa Madinalag-on nga Reyd sang NPA sa Maasin Police Station

Published on 2017-06-18

Ginadayaw sang New People’s Army sa rehiyon sang Panay ang isa ka yunit sang NPA-Napoleon Tumagtang Command sa madinalag-on sini nga reyd sa istasyon sang pulis sa banwa sang Maasin, probinsya sang Iloilo, mga 10:30 sang aga sang Hunyo 18, 2017. Matapos ang 20-minuto nga operasyon nga wala sang lupok, nakumpiska sang NPA ang 11 ka M16 Armalite rifle, 4 ka pistola, mga bala kag mga vhf radios. Organisado kag hilway nga nakaatras ang mga Kaupod pagkatapos.

Ang istasyon sang Maasin PNP ang gindis-armahan sang NPA bangud sang malawig na nga pagpangilkil sang mga tinawo sini sa mga magagmay nga vendors sa sentro sang banwa, samtang nagapabaya lang sa paglapnag sang ilegal nga droga kag sugal. Ini ang sabat man sang NPA-Panay sa kontra-pumuluyo nga Oplan Kapayapaan kag kampanya nga todo-gyera nga ginapatuman sang AFP kag PNP batuk sa rebolusyonaryo nga hublag sa bilog nga pungsod. Ang mabangis nga kampanya nga ini ang labi nga nagapalubha sa mga paglapas sang AFP-PNP-paramilitar sa tawhanon nga kinamatarung pareho sang pagpamomba sa mga komunidad, pilit nga ebakwasyon, pagpatay kag ilegal nga pag-aresto sa mga ginadudahan nga rebolusyonaryo, pagpamahog, pilit nga pag-okupar sang mga kabalayan sang sibilyan kag pangpubliko nga mga bilding sa mga barangay kag ibanpa nga pagpang-abuso.

Pamatukan ang mapaniplang nga Oplan Kapayapaan kag pasismo sang AFP-PNP! Isulong ang makatarungan nga inaway banwa para agumo ang tunay nga kalinungan kag kauswagan!

Ka Julio Montana
Tagapamaba
Coronacion Chiva “Waling-Waling” Command
New People’s Army – Panay Region
Hunyo 18, 2017