Patarasak nga akusasyon sang PRO-6 nag-ulamid sang mga inosente nga sibilyan

Published on 2017-07-01

Pagkatapos sang asud-asod nga insidente sang kapaslawan sang Police Regional Office – 6 kag 3ID PA sining Hunyo 2017, nangin patarasak ini sa ila mga tikang. Nagsugod ini sa kapaslawan nila nga matukiban kag mapunggan ang reyd sang NPA sa Maasin Municipal Police Station sadtong Hunyo 18, nga ginsundan sang mis-encounter sang nagresponder nga tropa sang 61st IB sa mga armado nga tanod sang Brgy. Lampaya, Leon, Iloilo sadtong Hunyo 18, kag, sang napaslawan nga “hot pursuit operation” sang komposit nga mga tropa sang AFP kag PNP nga naglawig sang isa ka semana. Mahimo bunga sang desperasyon, gin-gamit man nila ang isa sa ila naandan nga dirty trick: pag-akusar sang mga tawo nga ila ginaduduhan nga wala sang malig-on nga basehan.

Sa pag-file sang gindali-dali nga kaso batuk sa NPA sadtong Hunyo 29, 2017, nagpagwa sa media ang PRO-6 sang listahanan kag mga litrato sang kuno mga nakilala nila nga mga NPA nga nag-atake sa Maasin. Apang gilayon man nga nabisto ang ila nga kabutigan sa pagdalahig sang mga sibilyan. Sa pagkamatuod, may mga nagreklamo gilayon nga pamilya sang mga sibilyan nga ara sa listahan bangud mga kabataan-estudyante gali ang mga ini. Ginlakip man sa listahan ang anak nga babaye, nga madugay na nga nagatrabaho sa iban nga pungsod, sang NDFP Peace Consultant nga si Concha Araneta Bocala. Athag nga nagdulot sang tuman nga kakugmat kag pagkahangawa sa mga biktima kag sa ila mga pamilya ang ginhimo nga ini sang PRO-6.

Sa bahin sang NPA, gilayon nga gin-usisa ang nasambit nga lista kag mga litrato, pati na ang pagkonsulta sini sa kumand sang mga yunit sa teritoryo. Maluwas sa pila, indi man nila kilala ang iban pa nga ara sa lista kag litrato. Para sa ihibalo sang tanan, bisan nga nagagamit sang koda ukon alyas ang mga katapu sang NPA, kilala sang mga nagapamuno nga kadre sa mga yunit ang matuod nga ngalan sang tagsa ka suldado bangud basehan nga rekisito ini sa pagrekrut sang mga Pulang hukbo.

Ang pag-imbento sang kaso madugay nga gina-obra sang AFP kag PNP sa bilog nga pungsod. Maluwas nga ini pagtabon sa ila kahuy-anan, kabahin man ini sang ila ginapaigting nga ‘legal offensive’ batuk sa rebolusyonaryo nga pwersa. Tagsa ka may ginlunsar nga taktikal nga opensiba ang NPA, hungod nga ginadalahig sang AFP kag PNP sa kaso ang mga sibilyan nga ila ginadudahan nga nagasuporta sa rebolusyon kag mga ex-NPA nga madugay na nga nag-untat sa paghulag. Sa pagkamatuod, madamu sang mga inosente nga sibilyan sa nagkalain-lain nga bahin sang pungsod ang napriso ukon nagapabilin pa nga bilanggo bangud sang patu-pato nga kaso sang AFP kag PNP.

Nagapanawagan ang NPA-Panay sa tanan nga fiscal kag huwes sa rehiyon nga indi magpagamit sa mahigko nga taktika nga ini sang AFP kag PNP. Ginabuyok namon sila nga mangin independente, obhetibo, impartial sa pag-imbestigar sang mga ebidensya kag testigo, bisan pa man nahibal-an namon nga ang nagaluntad nga reaksyonaryo nga layi daan nga nga nagadampig sa interes sang imperyalismong US kag mga kahimbon nga sahi sang agalon nga mayduta, dalagku nga kumprador burgesya kag ila mga suluguon sa burukrasya, pulis kag militar.

Nagapanawagan man kami sa mga inosente nga biktima kag posible nga mangin biktima pa sining himu-himo nga kaso sang PRO-6 nga maisog nga depensahan ang ila kinamatarung. Maluwas sa mga aksyon legal, pwede sila temporaryo nga magpabilin sa pinakamalapit nga base sang NPA samtang ginasundan ang dalagan sang ila kaso. Likawan anay nga magkadto sa mga lugar nga mahapos sila dakpon sang AFP ukon PNP para indi mapriso. Kon indi sila handa nga mag-entra sa NPA, may mga masa kag lokal milisya naman nga handa magbulig kag maghatag sang proteksyon sa ila.

(Sgd.) Ka Julio Montana
Tagpamaba
Coronacion “Waling-waling” Chiva Command
NPA-Panay Region