RODRIGO DUTERTE, BOUNTY-HUNTER LORD SANG PILIPINAS

Published on 2017-08-10

Si Rodrigo Duterte isa ka maton nga presidente. Siya ang bounty-hunter lord sang Pilipinas. Wala lang siya naga-asta nga diktador — nga siya lang ang gobyerno, nga siya lang ang layi — kundi naga-asta pa nga maton, mahilig magpamahog, mang-bully kag maghatag sang pabuya agod tumanon ang iya kagustuhan kag magluhod sa iya ang mga tinawo nga militar kag pulis bilang mga bata-bata sang isa ka maton.

Matin-aw ang paghublas niya sang kaugalingon bilang maton sang hambog nga maghambal nga magahatag sang padya nga P2 milyones sa sinuman nga makapatay sang mga pulis nga nangin tinawo sang extra-judicial nga pinatay nga si Ozamis City Mayor Aldong Parojinog.

Sining Agosto 10, 2017, paagi sa kay Gen. Eduardo Año, nagtanyag siya sang P100,000 para sa sin-o man nga makadakop ukon makapatay sang katapu sang NPA kag Islamic militant. Wala man ini sang kinalain sa minilyon pisos nga patong sa ulo sang mga ginaalegar nga lideres sang CPP-NPA. Ang diperensya lang subong amo ang padya sa pagpatay sang bisan sino nga mahingadlan nga katapo sang NPA nga indi na makapanginwala nga NPA siya kay pinatay na kag bansagan nga NPA. Wala sang kinalain sa Tokhang style.

Sin-o pa abi ang maisog magpamatay kundi ang bayaran nga AFP kag PNP nga ginhatagan sang absoluto nga lisensya nga mangbomba, magpatay, mangkidnap, mangawat, manunog, manglugos sa ngalan sang ila huramentado nga presidente. Lubos nga ginhublas ni Duterte ang mersenaryo nga kinaiya, tradisyon kag oryentasyon sang AFP kag PNP.

Indi kuntento sa kalakasan kag panghalit sa pumuluyo sang iya tinawo, napikon bangod masami pyerde sa inaway ang iya AFP kag PNP, nagdihon si Duterte sang dugang nga bayad pang-engganyo para sa iya mga bata-bata. Pero bangod suportado sang masa ang NPA, bangod halin sa masa mismo ang Bag-ong Hangaway sang Banwa mapaslawan si Duterte sa iya bounty hunter style pareho sang pagkapaslaw sang tanan nga pasista nga rehimen antes sa iya.

May pondo si Duterte para sa iya mga bounty hunter pero wala pundo para sa libre nga tertiary education sa tanan nga estudyante, wala pundo para sa libre nga serbisyo medikal para sa publiko, wala pundo para sa subsidyo pangagrikultura sa mga mangunguma, wala pundo para sa low-cost housing para sa imol sa syudad kag indi makapataas sang minimum wage kag basic salary para sa mamumugon kag iban nga empleyado.

Traidor si Duterte sa iya pangako sa pumuluyong Pilipino. Maton kag traidor sa 16 milyones nga nagboto sa iya nga madamo na ang nagahinulsol. Ang mas masingki nga armado nga pagpakigbato sang pumuluyo kag ang mas higante nga mga hublag masa ang magasugata kag magapaslaw sa handum ni Duterte nga pus-on ang rebolusyunaryo nga kahublagan.

— Julio Montana
NPA-Panay