Statement


ANG NDF-PANAY NAGAPAKIG-ISA SA PAGLUPOK SANG KAAKIG SANG PUMULUYO BATUK SA MALAPARAN NGA PAGPAMATAY SA ‘GYERA KONTRA -DRUGA SANG REHIMENG US-DUTERTE

Published on 2017-08-26

Ang NDF-Panay nagadayaw kag nagapakig-isa sa paglupok sang kaakig sang mga pumuluyo sa brutal nga pagpamatay sang mga imol kag mga makaluluoy sa ngalan sang ‘gyera kontra-druga’ sang rehimeng US-Duterte. Ang madugay na ginahimunggan nga kahadlok kag kaakig sa pasista nga pagpangsulsol ni Duterte sang hilway-sa-silot nga pagpamatay nga malipayon nga ginapatuman sang iya armado […]

NDF PANAY: THE IGNORANCE OF PABLITO ARANETA

Published on 2017-08-10

Pablito Araneta, a former NPA surrenderer and traitor has the gall to give his opinion on matters he is so ignorant of despite his once short stint in the revolutionary movement. He opined that Joma (Jose Ma. Sison) is losing control of the NPA citing the series of attacks by the NPA against police and […]

RODRIGO DUTERTE, BOUNTY-HUNTER LORD SANG PILIPINAS

Published on

Si Rodrigo Duterte isa ka maton nga presidente. Siya ang bounty-hunter lord sang Pilipinas. Wala lang siya naga-asta nga diktador — nga siya lang ang gobyerno, nga siya lang ang layi — kundi naga-asta pa nga maton, mahilig magpamahog, mang-bully kag maghatag sang pabuya agod tumanon ang iya kagustuhan kag magluhod sa iya ang mga […]

PANAWAGAN SANG NPA-PANAY PARA SA KALUWASAN SANG MGA SIBILYAN SA TUNGA SANG INAWAY SANG NPA KAG MGA PASISTANG AFP-PNP-PARAMILITAR

Published on 2017-08-09

Madasig nga nangin hayagan nga pasista si Rodrigo Duterte kag nagapamahug sang paghari nga diktador. Gamit ang taktika nga kamot-nga-salsalon, ginalunsar niya ang tatlo ka gyera: ang ginahingadlan nga gyera kontra druga, gyera batok sa mga Moro kag ang todo-gyera batok sa rebolusyonaryong pwersa. Linibo-libo nga ordinaryong pumuluyo ang nagkalamatay, pwersahan nga napabakwit, nawasak ang […]

PAGWARAS NI DUTERTE, SOBRA PA SA MA-OY

Published on 2017-07-29

Bal-anon nga sobra nga ginkapikon gid sang reaksyunaryong presidenteng Duterte ang pagpanukot sa iya sang mga progresibo nga grupo sa mga wala niya ginpatuman nga mga pangako sa una nga State of the Nation Address (SONA) sadtong 2016, kag ang pagkondenar sang mga progresibo sa pagpatuman niya sang layi militar sa Mindanao nga ginpalawig pa […]