Statement


Agumon ang makatarungan kag malawigan nga kalinungan paagi sa pungsodnon nga demokratikong rebolusyon

Published on 2017-03-29

Ang Coronacion Chiva “Waling-Waling” Command sang New People’s Army-Panay upod sa mga teritoryal kag yunit kumand sa idalom sini kag ginatos libo nga pumuluyo sa Panay nga nagasakdag sang rebolusyon, hugot nga nagapakigbuylog sa pungsodnon nga pagsaulog sang ika-48 ka tuig nga anibersaryo sang NPA! Kadungan sang pagselebrar sining dungganon nga adlaw, ginahatag naton ang […]

Dugang nga Pabaskugon ang Tunay nga Hukbo sang Banwa

Published on

Pahayag sang Komiteng Rehiyunal sang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa Rehiyon-Panay sa ika-48 nga anibersaryo sang New People’s Army (NPA) Ang Komiteng Rehiyunal sang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa Rehiyon Panay nagasaludo sa tanan nga mga Pulang hangaway, lokal gerilya, lokal milisya kag mga Pulang kumander sa ika-48 nga anibersaryo sang NPA, Marso 29, […]

AFP-PNP nagasabwag sang kontra-NPA nga pamahug agud tabunan ang ila mga krimen kag kapyerdihan sa mga taktikal nga opensiba sang NPA

Published on 2017-03-12

Liwat naman nga ginasulit-sulit sang AFP-PNP sa masmidya ang maitom nga propaganda batuk sa NPA-Panay sining una nga simana sang Marso. Ginapahadlok sang militar ang publiko paagi sa pagpaggwa sang mga pasuni nga mang-atake ang NPA sa mga sentral sang kalamay, instalasyon, kag nagapamalay-balay ang NPA sa pagpangilkil sa San Enrique, Iloilo kag iban nga […]

PABAYRON SANG MAHAL ANG 61ST IB SA IYA MGA KRIMEN SA PUMULUYO

Published on 2017-02-28

Ang Coronacion Chiva “Waling-Waling” Command sang NPA-Panay mabaskog nga nagakondenar sa pagpangluthang kag pagpatay sang mga tropa sa scout platoon sang 61stIB/PA sa duha ka mangunguma sa Sityo Maknoy, Brgy. Jebaca, Maayon, Capiz, sadtong Pebrero 24. Ang napatay kilala nga si Lorendo Borres kag Ian Borres, samtang nakaluwas naman sanday Andy Borres, Alimar Borres, kag […]

KONDENAHON ANG PAGBUNGKAG KAG PAGPANGLUTHANG SA MGA MANGUNGUMA SA HACIENDA TAN

Published on 2017-02-13

Ang NPA-Panay sa idalom sang Coronacion Chiva Waling-Waling Command, hugot kag mabaskog nga nagakondenar sa pagpangbungkag kag pagpangluthang sa mga imol nga mangunguma sa Hacienda Montecarba (Tan Estate), sa Brgy. Culilang, President Roxas, Capiz sadtong Pebrero 11, 2017. Ang mga mangunguma indi armado nga nagapursiger sang ila kinamatarung sa pagpanag-iya sang lupa nga nasandig man […]